​Business model innovatie als goed voornemen

22 jan. 2018

Voor intermediairs, gevolmachtigden, verzekeraars, banken en serviceproviders is er veel werk aan de winkel. De economische groei zorgt voor meer vraag vanuit de klant, de behoefte aan financieel advies neemt verder toe. Maar het geven van financieel advies en het verkopen van financiële producten vindt ook plaats in een markt waarin volop consolidatie plaatsvindt, waar de concurrentie zwaar is en de marges dunner lijken te worden. Dat vraagt om een kritische blik op je bestaande business model. In hoeverre is jouw business model klaar voor de toekomst? Hoe waardevol is jouw dienstverlening voor jouw klanten? Is je verdienmodel nog rendabel de komende jaren? Werk je samen met de juiste business partners? Zo maar wat vragen die in 2018 extra belangrijk worden. En die vragen worden ook beïnvloed door een aantal cruciale beslissingen die in 2018 zullen worden genomen:

  • -In 2018 hebben we eindelijk een formele evaluatie van het provisieverbod en weten we of die evaluatie aanleiding geeft tot aanpassingen van dit verbod.
  • -In 2018 weten we of het ministerie van Financiën ook van mening is, net als de AFM en het Verbond van Verzekeraars, dat schadeprovisie actief transparant moeten worden gemaakt aan de klant.
  • -In 2018 treedt de Insurance Distribution Directive (IDD) en Mifid II in werking. Dan zien we of dit tot verschuivingen in de markt gaat leiden.

Om meer inzicht te geven in deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor de verschillende marktspelers en hun business modellen, geef ik op 1 februari aanstaande een ProfCollege. Meer informatie over locatie, tijd en kosten vindt u op www.freddejong.eu.

Ik wens u voor 2018 alle goeds toe en wil u graag helpen om de broodnodige vernieuwing in deze mooie, maatschappelijk belangrijke, sector verder vorm te geven.

Terug naar overzicht

Lees ook deze gerelateerde blogs

Enige nuance bij actieve provisietransparantie schadeverzekeringen 19 nov. 2017 Lees verder
Een gedegen analyse als basis voor veranderingsprocessen 14 dec. 2016 Lees verder
Haal de drempels voor cultuuromslag weg 26 sep. 2016 Lees verder