Onderzoek, visie en consultancy over de financieel adviesmarkt

freddejong

Profcollege 1 februari 2018

‘De impact van actuele discussies op de toekomst van de financieel adviesmarkt’

Donderdagmiddag 1 februari 2018

Residence Rhenen, Veenendaalsestraatweg 50, 3921 EC Elst (U) / Rhenen

Ontvangst vanaf 13.30 uur, start College om 14.00 uur en borrel om 17.00 uur (tussendoor pauze)

Investering: € 125,- (excl. BTW)

Wat betekent de evaluatie van het provisieverbod voor de toekomst van de financieel adviesmarkt? In hoeverre is de discussie over actieve provisietransparantie van invloed op de rol en positie van het intermediair? Hoe gaan nieuwe Europese regels (Insurance Distribution Directive, Mifid) de markt voor financieel advies veranderen? Welke omgevingsfactoren gaan de financieel adviesmarkt structureel beïnvloeden en wat betekent dit voor de marktsegmenten als volmacht, co-assurantie en serviceproviding. Op deze en andere vragen geeft dr. Fred de Jong antwoord tijdens zijn Profcollege op 1 februari aanstaande in Rhenen.

Fred de Jong’s ProfCollege geeft duiding vanuit verschillende invalshoeken. Aan de hand van een heldere analyse, op basis van praktijkvoorbeelden en (wetenschappelijk) onderzoek wordt de impact van de actualiteit geduid voor de spelers op de financieel adviesmarkt. Tevens geeft Fred de Jong zijn visie op de toekomst van de financieel adviesmarkt, zowel cijfermatig als beleidsmatig, en geeft hij praktische aanbevelingen. In een middag bent u bijgepraat over actuele kwesties en heeft u meer inzicht in de consequenties voor uw eigen organisatie. Het Profcollege is bedoeld voor financieel adviseurs, verzekeraars, bankiers, toezichthouders en andere professionals die betrokken zijn bij de markt voor financieel advies.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • -Bespreking van het rapport evaluatie provisieverbod;
 • -Visie op de voor- en nadelen van actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen;
 • -Duiding van de gevolgen van IDD en Mifid op financieel adviseurs;
 • -Ontwikkeling van de marktstructuur (ontwikkeling in aantal en type spelers, de marktaandelen, de samenwerkingsverbanden, type klanten etc..) nu en in de toekomst;
 • -Overzicht van nieuwe businessmodellen voor financieel advies die ontstaan, onder meer onder invloed van ‘Advicetech’;
 • -Visie op de toekomst van de financieel adviesmarkt;

Het ProfCollege is een initiatief van Dr. Fred de Jong. Hij is gespecialiseerd in het thema financieel adviesmarkt en is daarop ook gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Fred de Jong is zelfstandig onderzoeker/consultant/publicist en tevens verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies.

U kunt zich aanmelden via fred@freddejong.eu*, met naam en factuuradres

* indien u zich heeft aangemeld kunt u zich tot 2 dagen van te voren via mail kosteloos afmelden. Daarna worden € 45,- annuleringskosten in rekening gebracht.

Lees verder

Dr. Fred de Jong

dr. Fred de Jong (1971) is zelfstandig en onafhankelijk onderzoeker/consultant, gespecialiseerd in de werking van de financieel adviesmarkt. Via zijn onderneming adviseert hij financiële instellingen, verricht (wetenschappelijke) studies naar ontwikkelingen in de financieel adviesmarkt en begeleidt organisaties in het omgaan met die marktontwikkelingen. Het gaat dan over thema's als de samenwerking met tussenpersonen, duiding van de Wft, volmachten, serviceproviders, beloningsvraagstukken, toezicht, waarde van advies en toekomstvisie. Verder is Fred de Jong als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies en is hij docent bij de Masteropleiding Verzekeringskunde. Ook publiceert hij regelmatig in kranten, vak- en wetenschappelijke tijdschriften, verzorgt hij presentaties en begeleidt hij brainstorm- en discussiesessies.

Nevenwerkzaamheden:

In 2010 is Fred de Jong gepromoveerd op een proefschrift over het functioneren van tussenpersonen bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Fred de Jong is zijn carrière in de financieel adviesmarkt gestart in 2000 bij Bureau D & O als hoofd onderzoeker. In 2005 is hij gaan werken als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris voor branchevereniging NVA (nu Adfiz) en de VvHN (nu OvFD). Adviesbureau Fred de Jong is gestart in 2010.

Het complete CV van Fred de Jong.

Neem contact op
onderzoek

Onderzoek

Financiële ondernemingen helpen om goed beargumenteerde besluiten te nemen, op basis van gedegen, indien gewenst wetenschappelijk, onderzoek.

Lees verder
beleid

Beleid

Spindoctor voor beleidsmakers in de financiële sector. Dat is misschien wel de beste omschrijving van de beleidsmatige toegevoegde waarde van Adviesbureau Fred de Jong.

Lees verder
advies

Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt.

Lees verder
markt

Marktanalyse

Adviesbureau Fred de Jong maakt marktanalyses voor financiële instellingen ter onderbouwing en inspiratie van het strategisch keuzeproces.

Lees verder
 • Voor de brancheorganisatie van serviceproviders en franchiseketens een analyse gemaakt van de marktontwikkelingen en de impact daarvan op de juridische en bedrijfseconomische positie van de leden. De gevolgen van o.a. regelgeving, veranderingen in het beloningsmodel, concurrentie, digitalisering en zorgplicht zijn geanalyseerd en beschreven in een openbaar rapport. Het rapport is door de OvFD onder meer gebruikt om de werking van deze specifieke organisaties binnen de financiële sector te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

  OvFD
 • Voor de brancheorganisatie van gevolmachtigde agenten een analyse gemaakt van de economische rationale van het volmachtbedrijf. Daarbij is met name gekeken naar de impact van de discussie over het beloningsmodel voor volmachtkantoren. Adviesbureau Fred de Jong heeft een beschrijving gemaakt van het economische model (economische beargumentering) van het volmachtbedrijf. Daarnaast is in deze openbare rapportage ook een beschrijving opgenomen van de (theoretische en praktische) toegevoegde waarde van het volmachtbedrijf met daarin specifiek aandacht voor de voordelen van het volmachtbedrijf voor de consument. De NVGA heeft et rapport onder meer ingezet om de werking van het volmachtbedrijf binnen de verzekeringsbedrijfstak te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

  NVGA
 • Voor het RatingInstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) heeft Adviesbureau Fred de Jong een paper geschreven over de financiële gezondheid van financieel advieskantoren in

  Nederland. Daarnaast adviseert Adviesbureau Fred de Jong het RiFD over marktdata en beleidskeuzes. Ook levert Adviesbureau Fred de Jong een bijdrage aan presentaties voor klanten van het RiFD (banken en verzekeraars) over ketenbeheersing en risicomanagement in de samenwerking met intermediairs.

  RiFD