Onderzoek, visie en consultancy over de financieel adviesmarkt

freddejong

Toegevoegde waarde

Goed financieel advies is van groot belang voor de samenleving, zowel voor consumenten als bedrijven. De markt voor financieel adviseurs staat bol van de ontwikkelingen. O.a. het provisieverbod, PE-diplomaplicht, digitalisering, concurrentie, zelfredzaamheid en nieuwe businessmodellen hebben grote invloed op de structuur van de markt, het gedrag van de spelers en de resultaten die worden bereikt. Adviesbureau Fred de Jong maakt de financieel adviesmarkt begrijpelijk voor haar opdrachtgevers. Door de ontwikkelingen te analyseren, marktcijfers te verzamelen en de marktbewegingen te duiden helpt Adviesbureau Fred de Jong met het maken van goede strategische keuzes. Voor financiele instellingen in en om de financieel adviesmarkt is Adviesbureau Fred de Jong de autoriteit op het gebied van onderzoek, consultancy en beleid.Om daarmee een bijdrage te leveren aan een (nog) betere, duurzame financieel adviesmarkt in de toekomst.

Lees verder

Dr. Fred de Jong

dr. Fred de Jong (1971) is zelfstandig en onafhankelijk onderzoeker/consultant, gespecialiseerd in de werking van de financieel adviesmarkt. Via zijn onderneming adviseert hij financiële instellingen, verricht (wetenschappelijke) studies naar ontwikkelingen in de financieel adviesmarkt en begeleidt organisaties in het omgaan met die marktontwikkelingen. Het gaat dan over thema's als de samenwerking met tussenpersonen, duiding van de Wft, volmachten, serviceproviders, beloningsvraagstukken, toezicht, waarde van advies en toekomstvisie. Verder is Fred de Jong als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies en is hij docent bij de Masteropleiding Verzekeringskunde. Ook publiceert hij regelmatig in kranten, vak- en wetenschappelijke tijdschriften, verzorgt hij presentaties en begeleidt hij brainstorm- en discussiesessies.

Nevenwerkzaamheden:

In 2010 is Fred de Jong gepromoveerd op een proefschrift over het functioneren van tussenpersonen bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Fred de Jong is zijn carrière in de financieel adviesmarkt gestart in 2000 bij Bureau D & O als hoofd onderzoeker. In 2005 is hij gaan werken als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris voor branchevereniging NVA (nu Adfiz) en de VvHN (nu OvFD). Adviesbureau Fred de Jong is gestart in 2010.

Het complete CV van Fred de Jong.

Neem contact op
onderzoek

Onderzoek

Financiële ondernemingen helpen om goed beargumenteerde besluiten te nemen, op basis van gedegen, indien gewenst wetenschappelijk, onderzoek.

Lees verder
beleid

Beleid

Spindoctor voor beleidsmakers in de financiële sector. Dat is misschien wel de beste omschrijving van de beleidsmatige toegevoegde waarde van Adviesbureau Fred de Jong.

Lees verder
advies

Advies

Adviesbureau Fred de Jong is kennisexpert en deskundige op het gebied van de financieel adviesmarkt.

Lees verder
markt

Marktanalyse

Adviesbureau Fred de Jong maakt marktanalyses voor financiële instellingen ter onderbouwing en inspiratie van het strategisch keuzeproces.

Lees verder
 • Voor de brancheorganisatie van serviceproviders en franchiseketens een analyse gemaakt van de marktontwikkelingen en de impact daarvan op de juridische en bedrijfseconomische positie van de leden. De gevolgen van o.a. regelgeving, veranderingen in het beloningsmodel, concurrentie, digitalisering en zorgplicht zijn geanalyseerd en beschreven in een openbaar rapport. Het rapport is door de OvFD onder meer gebruikt om de werking van deze specifieke organisaties binnen de financiële sector te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

  OvFD
 • Voor de brancheorganisatie van gevolmachtigde agenten een analyse gemaakt van de economische rationale van het volmachtbedrijf. Daarbij is met name gekeken naar de impact van de discussie over het beloningsmodel voor volmachtkantoren. Adviesbureau Fred de Jong heeft een beschrijving gemaakt van het economische model (economische beargumentering) van het volmachtbedrijf. Daarnaast is in deze openbare rapportage ook een beschrijving opgenomen van de (theoretische en praktische) toegevoegde waarde van het volmachtbedrijf met daarin specifiek aandacht voor de voordelen van het volmachtbedrijf voor de consument. De NVGA heeft et rapport onder meer ingezet om de werking van het volmachtbedrijf binnen de verzekeringsbedrijfstak te duiden voor stakeholders als politici, media, consumentenorganisaties en toezichthouders.

  NVGA
 • Voor het RatingInstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) heeft Adviesbureau Fred de Jong een paper geschreven over de financiële gezondheid van financieel advieskantoren in

  Nederland. Daarnaast adviseert Adviesbureau Fred de Jong het RiFD over marktdata en beleidskeuzes. Ook levert Adviesbureau Fred de Jong een bijdrage aan presentaties voor klanten van het RiFD (banken en verzekeraars) over ketenbeheersing en risicomanagement in de samenwerking met intermediairs.

  RiFD